Nieuwbouw woon-zorgvoorziening Prisma in Oosterhout

Opdrachtgever: Stichting WSG
Locatie: Rutselboslaan, Oosterhout
Programma: 23 appartementen met ontmoetingsruimten voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Oplevering: 2006