(Ver)bouwen?

Wij nemen de zorg uit handen en vragen verder waar een ander stopt en geven daardoor uw gedachten en wensen de juiste vorm. Het ontwerptraject zal dan ook een intensief traject zijn waarbij één van onze architecten u vermoedelijk het hemd van het lijf zal vragen om te doorgronden wat uw wensen zijn. Dit traject zal resulteren in een voorlopig ontwerp dat tussentijds ruimtelijk getoetst zal worden door de overheid.

Hierna wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Een ontwerp dat voldoet aan de normen en eisen die gelden vanuit het bouwbesluit en plaatselijke bevoegde instanties; eisen van nutsbedrijven en, indien van toepassing, extra normen ten behoeve van o.a. brandveiligheid, toegankelijkheid en hygiëne. Het definitief ontwerp vormt zo de basis voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Vervolgens kunnen wij, als u dit wenst, het definitief ontwerp opwerken op tot bestektekeningen en vullen wij deze aan met o.a. een Stabu-bestek en afwerkstaat. Op basis van deze besteksstukken kunnen wij de aanbesteding regelen en/of kan er een uitgebreide kostenraming gemaakt worden voor de bouwkosten.

Na de aanbesteding en de keuze voor een aannemer kunnen wij u begeleiden bij prijsonderhandelingen en treden wij graag op als bouwdirectie. Daarbij zit onze projectleider de bouwvergaderingen voor, controleert de voortgang van de bouw en heeft hij veelvuldig ruggespraak met u en de projectarchitect. Zo worden vraagstukken die zich tijdens de uitvoering voordoen, adequaat opgelost. Tot slot is hij bij de oplevering aanwezig om te ervaren dat na een intensief traject het gebouw is ontstaan waarop u en wij apentrots zullen zijn.

Indien u er behoefte aan heeft gaat onze expertise (na oplevering) nog verder en beheren wij het onderhoud van nieuwe of bestaande gebouwen. Dit kunnen wij op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied. Bij bestaande panden verzorgen wij de opname van de gebreken en de te onderhouden onderdelen. Na deze opname is het mogelijk een meerjaren onderhoudsplan (MOP) op te stellen en in overleg met u tot een plan van aanpak te komen voor de uitvoering van dit onderhoud. Voor het direct benodigd onderhoud (calamiteiten) hebben wij een 24-uurs bereikbaarheidsservice waarbij wij samenwerken met vooraf vastgestelde onderhoudsaannemers.