Onderhoud en beheer

Wij richten ons naast nieuwbouw en renovatie ook op het beheer en onderhoud van gebouwen. Dit kunnen wij op bouwkundig– en installatietechnisch gebied.

Wij verzorgen voor u de opname van bestaande panden met een goed onderbouwd rapport van de gebreken en de te onderhouden onderdelen. Na deze opname is het mogelijk een meerjaren onderhoudsplan (MOP) op te stellen en in overleg met u tot een plan van aanpak te komen voor de uitvoering van het onderhoud.

Tevens begeleiden wij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, waarbij Marquart Architecten de aanbesteding, controle begrotingen en directievoering voor u kan verzorgen om tot een goed eindresultaat te komen, waarbij uw panden weer jaren mee kunnen.

Direct benodigd onderhoud (calamiteiten) kan ook door ons geheel verzorgd worden. Hiervoor hebben we een 24-uurs bereikbaarheidsservice in samenwerking met vooraf vastgestelde onderhoudsaannemers.

Naast het onderhoudsplan is het mogelijk dat wij voor u uw omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het pand verzorgen en in stand houden. Dit in nauwe samenspraak met het bevoegd gezag.