Marquart Architecten in the picture

Maak een foto van een gebouw, of een gedeelte hiervan, welke is ontworpen door Marquart Architecten BV en win:

H O O F D P R I J S :     € 5 0 0 , 0 0
2 e   P R I J S :   € 3 0 0 , 0 0
3 e  P R I J S :   € 1 0 0 , 0 0

De foto’s kunnen per mail (JPG-bestanden) verstuurd worden naar :
foto@marquart.nl

of de afdrukken per post naar:
Marquart Architecten BV.
Postbus 163
4940 AD Raamsdonksveer

Uiterste inleverdatum 31 juli 2015.

Voorwaarden fotowedstrijd:

 • Iedereen mag meedoen, behalve de juryleden die zijn uitgesloten van deelname,
 • De foto’s betreffen altijd ontwerpen van Marquart Architecten B.V.
 • Er mogen maximaal 10 foto’s per deelnemer worden ingeleverd,
 • Aangegeven moet worden op welke locatie de foto is genomen; dit dient zo specifiek mogelijk te worden vermeld, zodat ook detailfoto’s kunnen worden beoordeeld,
 • Bij het inleveren (per mail of per post) van de foto’s dient de naam, adres en telefoonnummer worden aangegeven van de deelnemer,
 • Er vindt een anonieme beoordeling plaats door de juryleden,
 • Indien het niet duidelijk is voor de jury van welk project de foto’s zijn gemaakt zullen deze foto’s niet deelnemen aan de wedstrijd,
 • Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent deelnemer aan Marquart Architecten B.V. het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Marquart Architecten B.V. (Hieronder kan  onder meer worden verstaan: internet, boeken, brochures, persberichten, stukken in externe media). De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, waar mogelijk, bij plaatsing vermeld, mits bij ons bekend.
 • De deelnemer vrijwaart Marquart Architecten BV voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn en tevens voor claims van eventuele geportretteerden.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze wedstrijd onderschrijft u de voorwaarden van deze wedstrijd.